Posturi cu salarii atractive, la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Teleorman

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Teleorman îşi întregeşte schema de personal, în acest sens organizând concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a a patru funcţii publice. E vorba de posturile de :

  • inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Economic, financiar şi contabilitate, resurse umane, administrativ şi achiziţii publice – activitatea de gestionare debitori şi creditori;
  • inspector, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Beneficii de asistenţă socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de şanse;
  • inspector, clasa l, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului Beneficii de asistenţă socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de şanse;
  • inspector, clasa I. gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Beneficii de asistenţă socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de şanse.

Candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru ocuparea celor patru posturi vacante, candidaţii trebuie să fi absolvit studii superioare de specialitate cu diplomă şi să îndeplinească prevederile legale în ceea ce priveşte vechimea în muncă. Dosarele de concurs se depun la sediul instituţiei, termenul limită fiind data de 6 mai 2019.

Concursul va avea loc în data de 20 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă; data pentru susţinerea interviului urmând a fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială de internet a AJPIS Teleorman. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Teleorman, strada Dunării nr. 1, Alexandria, telefon 0247/317.086 sau 0247/316.244.

George ZAVERA