Șase locuri de muncă vacante, la Oficiul Județean de Cadastru Teleorman

Punerea în aplicare a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară a impus și lărgirea schemei de personal în cadrul Oficiilor Județene de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

În cea de-a doua parte a anului în curs, Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman a făcut o serie de angajări pentru a face față volumului tot mai mare de lucru, în condițiile în care în marea majoritate a localităților teleormănene au demarat lucrările de cadastrare gratuită a terenurilor și celorlalte proprietăți imobiliare și înscrierea acestora în registrul de Cartea Funciară. Angajările de personal calificat continuă și în perioada sărbătorilor de iarnă din acest an, Oficiul Judetean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman organizând trei concursuri pentru ocuparea a șase posturi. Astfel, în prima parte a lunii ianuarie va avea loc concursul pentru ocuparea a patru posturi vacante de consilier cadastru debutant. Cei ce doresc să se înscrie la concurs trebuie să fie absolvenți de studii universitare cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în următoarele specializări: cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre. Vechime în specialitate, nu este necesară. În aceeași perioadă, sunt organizate concursuri pentru ocuparea unui post de referent II și a unui post de registrator principal debutant, încadrarea pe cele două posturi urmând a se face pe o perioadă determinată, de 36 de luni. Și posturile de referent II și de registrator principal pot fi ocupate doar de absolvenți de studii superioare.

Amănunte privind modul de organizare a concursurilor, condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și bibliografia pe care aceștia urmează să o parcurgă se pot afla direct de la compartimentul de personal al Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman.

George ZAVERA