Constelaţia Lirei

ZIUA I
Mă vânau
ca pe o bucată de
carne în evul mediu
un calmant
apoi au disecat
speranţa până la os
amestecând-o în
sufletul rană
ferestrele mate
ascundeau privirea
lui Dumnezeu…

ZIUA II
Dimineata…
Pomii vindecau
singurătatea albă
a spitalului
un bolnav crizat îl
împuşca pe Ceauşescu
în plin congres XII
sub privirile înecate în
aburul cafelei
ale medicilor
muşcam din perna
de lacrimi
simțind mirosul rânced
al morţii
secundele înstrăinau
iluzia vindecării
…“soră, un calmant aici,
soră, un calmant aici”…
apoi zborul păstrat
în cloroform…

ZIUA III
Aşteptarea
răsucea somnul pe
degete
amintirile se
înfruptau din tâmpla
mea şchioapă.
Dumnezeu dezbrăcase
viaţa de mine gonind
îngerul inutil cerul
îmi picura stele pe
umăr…

ZIUA IV
Prea uşor
culegeam tăcerea
medicilor
prea simplu
mi-au golit trupul
de tot ce a fost
de tot ce ar fi putut
să fie…

ZIUA V
Tristeţea
îşi croia drum
prin venele mele
înecate în antiseptice
fumul de ţigară
îmi dislocase
speranţa de trup
noaptea stingea
ţipătul între gene…

Mihail TĂNASE