Spitalul Județean Alexandria angajează asistenți medicali

În a doua jumătate a lunii ianuarie 2017, cea mai mare unitate spitalicească din județul Teleorman organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de asistent medical debutant în cadrul Laboratorului de Analize Medicale și un post de asistent medical debutant în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică al spitalului.

Cei care doresc să se înscrie pentru susținerea concursului o pot face până pe 11 ianuarie 2017, depunerea dosarelor de înscriere făcându-se la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

Selecția dosarelor va avea loc pe 13 ianuraie 2017, iar după cinci zile, pe 18 ianuarie se va desfășura proba scrisă a concursului.

Cea de-a doua probă din cadrul concursului, interviul, este programată în data de 25 ianuarie 2017. La această probă vor participa candidații care au reușit să obțină punctajul minim de 50 de puncte, punctajul maxim acordat fiind de 100 de puncte. Interviu are ca scop, printre altele, evaluarea capacității manageriale a candidatului și a abilităților și cunoștințelor impuse de post.

În funcție de postul pentru care candidează, concurenții trebuie să fie absolvenți ai școlii postiliceale (specialitatea laborator sau radiologie).

Nu în ultimul rând, candidații trebuie să achite o taxă de concurs în valoare de 100 lei, la casierea unității spitalicești.

M. MEILĂ