Puțini angajați, dar și plătiți prost

Județul Teleorman înregistrează cea mai mare rată a șomajului din țară. Din păcate pentru noi și locurile de muncă pe care le avem sunt prost plătite. Asta reiese din ultimul buletin statistic. Potrivit datelor Direcției Județene de Statistică teleormănenii sunt printre cei mai prost plătiți români. Dacă la nivel național câștigul mediu brut a fost de aproximativ 2200 lei, teleormănenii au câștigat cu 26 la sută mai puțin decât conaționalii lor. Adică salariul mediu brut în județul nostru a fost cu aproximativ 750 lei mai mic decât în restul țării.

”Câştigul salarial mediu nominal brut la nivelul judeţului Teleorman, în luna octombrie 2016 a fost de 2159 lei, mai mic cu 26% (- 759 lei) faţă de salariul mediu brut pe economie, si cu 3% (+ 63 lei ) peste realizările lunii precedente.

Pe ramuri de activitate, în luna octombrie 2016, s-a realizat un câştig mediu brut de: 1945 lei în agricultură, silvicultură, piscicultură, cu 16,7% (- 390 lei) mai mic ) faţă de realizările pe ţară si cu 0,1% (- 2 lei) sub realizările lunii anterioare; 1938 lei în industrie şi construcţii, cu 27,1% (- 721 lei ) sub realizările pe ţară si cu 0,2% (+ 3 lei) peste realizările lunii anterioare; 2305 lei in activitatea de servicii, cu 25,6% (- 791 lei) mai mic faţă de realizările la nivel de ţară şi cu 4,6% (+ 102 lei) peste realizările lunii precedente”, se arată în ultimul buletin statistic.

Cu toate acestea, comparativ cu luna octombrie 2015, câștigul salarial mediu brut a crescut cu 6,2% (+ 127 lei ), la nivel de județ, dar această creștere se datorează majorărilor salariale și a creșterii salariului minim pe economie.

Datele lunare privind câştigul salarial sunt obținute printr-o cercetare statistică selectivă.

Pentru dimensionarea eşantionului s-a luat în considerare obținerea unor estimații ale principalelor caracteristici cercetate, care să fie afectate de erori în limita a +/‐3% şi garantate cu o probabilitate de 95%.

Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2016, eşantionul cuprinde, pe total țară, 23.700 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 93,28% din numărul total al salariaţilor din acest sector.

Obiectivul cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale îl constituie evaluarea tendințelor pe termen scurt ale câştigurilor salariale medii lunare şi orare pe total economie şi sectoare de activitate.

C. DUMITRACHE