Propuneri din Teleorman pentru noua Lege a pensiilor

Organizațiile pensionarilor legal constituite din Teleorman – Alianța Județeană a Pensionarilor Teleorman, Asociația Pensionarilor Teleorman și Clubul Femina Alexandria – au transmis către Parlament, Guvern și Ministerul Muncii o serie de propuneri pentru noua Lege a pensiilor, reieșite din discuțiile individuale cu pensionarii sau din dezbaterile publice.

Prima propunere este în legătură cu definirea clară a noțiunii de pensionar și condiționarea acordării acestui statut de îndeplinirea următoarelor cerințe:

 • vârsta – conform legii – de 60 de ani femeile și 65 de ani bărbații;
 • a realizat stagiul de cotizare pentru cele trei condiții:
 • limită de vârstă;
 • anticipat;
 • boală.
 • pensie de urmaș.

Persoanele care îndeplinesc vârsta de pensionare dar nu au stagiul minim de 15 ani să nu mai fie considerate pensionari ci să fie incluse în categoria de beneficiari de ajutor social.

O altă propunere se referă la metodologia de calcul a punctului de pensie după cum urmează:

 • valoarea (cuantumul) punctului de pensie să reprezinte cel puțin 45% din salariul mediu brut – luat în calcul la fundamentarea bugetului casei de pensii;
 • la calculul valorii punctului de pensie să fie incluse toate veniturile persoanei, pentru care a plătit contribuțiile;
 • valoarea pensiei să se stabilească în continuare pe baza principiului contibutivității, a punctajului obținut, dar să se ofere posibilitatea de a alege o perioadă de timp – 1 an-5 ani – în care cel în cauză a realizat cele mai mari venituri pentru care a plătit contribuția la sistemul național de pensii.

Forurile reprezentative ale pensionarilor teleormăneni mai propun ca soțul sau soția supraviețuitoare să aibă dreptul la 25% din pensia celui decedat. Ei sunt de părere că întreaga contribuție plătită pentru veniturile realizate să fie destinată exclusiv alimentării (formării) Fondului Național al sistemului public de pensii.

Pensionarii teleormăneni mai consideră că raportul dintre pensiile din domeniul public să fie maxim de la 1 la 12.

Documentul remis Parlamentului, Guvernului și Ministerului mai conține o serie de doleanțe ale pensionarilor și cetățenilor consultați după cum urmează:

a) Un pensionar trăiește după îndeplinirea vârstei de pensionare, în medie, 5-10 ani. El nu beneficiază decât de circa 30-40% din sumele cu care a contribuit în cei 35-40 de ani.

b) De aceea trebuie să le fie acordate anumite facilități:

 • a 13-a pensie;
 • decontarea biletelor de călătorie neutilizate;
 • eliminarea tarifelor diferențiate pentru biletele de tratament;
 • cei cu pensii mai mari sunt discriminați.

c) Soțul sau soția care nu sunt pensionari să plătească același tarif la un bilet de tratament – nu cum este acum, suportă costul integral al biletului;

d) Pentru evitarea blocajelor și o mai mare colectare a sumelor datorate de angajatori/angajați/PF, etc să se revină la urmărirea și recuperarea restanțelor la Casa de Pensii – cum a fost – aceasta conducând la o deblocare a ANAF-ului și o supraveghere mai bună a colectării.

Casa de Pensii să își intre în atribuțiile conferite de lege – aceea a autonomiei depline.

Delimitarea bugetului Casei de Pensii de bugetul Asigurărilor sociale. Numai atunci putem discuta de o eficientizare a activității acesteia.

Rămâne de văzut în ce măsură instituțiile abilitate vor ține cont de propunerile pensionarilor teleormăneni, multe dintre ele interesante și benefice.

R.M.