Concursuri în șase unități de învățământ din Teleorman, pentru ocuparea unor posturilor didactice

Șase unități de învățământ din județul Teleorman anunță organizarea de concursuri/testări în vederea ocupării posturilor didactice vacante/rezervate, complete/incomplete pe perioadă determina Zimnicea, Liceul Tehnologic ”Sf. Haralambie” Turnu Măgurele, Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat” Alexandria, Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria, Școala Gimnazială Călmățuiu, Școala Gimnazială Viișoara.

Sunt scoase la concurs posturi/discipline precum: Educație artistică, educație vizuală, educație plastică; Agricultură/horticultură; Informatică; Instruire practică – transporturi rutiere (conducere auto); Pregătire instruire practică – mecanică; Pregătire instruire practică – electrotehnică; Pregătire instruire practică – turism și alimentați publică/alimentație publică; Discipline economice; Instruire practică – transporturi rutiere (conducere auto); Pregătire instruire practică – mecanică; Pregătire instruire practică – electrotehnică; Educație plastică; Fizică.

Potrivit unui document postat pe site-ul ISJ Teleorman, fiecare dintre cele șase unități de învățământ a stabilit datele în care vor avea loc diferitele etape ale desfășurării concursului/testării, începând cu depunerea dosarelor, continuând cu inspecția la clasă sau interviul și terminând cu proba scrisă din cadrul concursului/testării.

Etapa de depunere a dosarelor se desfășoară, în funcție de cum a stabilit fiecare unitate de învățământ dintre cele șase, în perioada 9-24 octombrie 2017. După această etapă, urmează inspecția la clasă, în cazul concursului, sau interviul, în cazul testării, care are loc între 11-26 octombrie. Probele scrise sunt programate, de către fiecare unitate de învățământ, să se desfășoare în intervalul 11-25 octombrie 2017.

De menționat că pentru concurs se pot înscrie cadre didactice calificate, conform prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4959/2013, care se aplică și în anul școlar

2017-2018, iar pentru testare se pot înscrie cadre didactice cu studii necorespunzătoare postului.

M. MEILĂ