Angajări în Armata Română! Se caută soldați și gradați

Armata Română angajează 2200 de soldați și gradați profesionist. Dosarele de înscriere se primesc până în data de 20 octombrie. Cei care optează pentru profesia de soldat sau gradat profesionist nu susţin concurs de admitere sub forma unor examene scrise. Candidații sunt ierarhizaţi pe baza puctajului obţinut de fiecare în parte, în funcţie de performanţele înregistrate la probele de selecţie, de nivelul studiilor absolvite, precum şi de opţiunile proprii.

Ministerul Apărării Naționale continuă până pe 20 octombrie 2017 procesul de recrutare și selecție a soldaților și gradaților rezerviști voluntari. În Teleorman, înscrierile se fac la Centrul Militar Județean.

”Pentru înscrierea în procesul de recrutare și selecție, candidații trebuie să se prezinte la sediul Centrului Militar Județean Teleorman pentru a completa o cerere. Aceștia trebuie să aibă asupra lor și o serie de documente”, spune lt. col. Alin Iulian Nica, șef birou informare recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Teleorman.

Actele necesare înscrierii în vederea recrutării sunt actul de identitate, în original și copie, cazierul judiciar, actele de studii, permisul de conducere (dacă este cazul) și livretul militar (dacă este cazul).

În momentul prezentării la Centrul Militar Județean, candidații vor fi informați cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari, respectiv unitatea militară în care urmează să susțină probele de selecție, unitatea sanitară unde urmează să susțină examinarea medicală și unitatea în care urmează să execute programul de instruire inițială.

”De asemenea, candidații fără pregătire militară vor fi consiliați în ceea ce privește exprimarea opțiunilor, în sensul orientării către armele sau serviciile și specialitățile militare pentru care aceștia prezintă aptitudini”, mai spune lt. col. Alin Iulian Nica, șef birou informare recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Teleorman.

Conform www.mapn.ro, pentru anul 2017 sunt disponibile aproximativ 2.200 de posturi pentru gradați și soldați rezerviști voluntari, în 24 de județe și în municipiul București.

”După semnarea contractului, rezerviștii voluntari își vor desfășura activitățile militare în unitățile în care au fost repartizați, respectiv 15 zile anual, în condițiile și la standardele prevăzute pentru personalul militar în activitate”, precizează Ministerul Apărării Naționale.

Soldații și gradații rezerviști voluntari, recrutați în baza Legii nr. 270/2015, reprezintă o categorie de personal militar în rezervă, distinctă față de cea a soldaților și gradaților profesioniști, care fac parte din rândul personalului militar în activitate. Aceștia vor primi din partea Ministerului Apărării Naționale o soldă de funcție și de grad precum și alocație de hrană. În afara perioadelor de instruire sau de misiune, rezerviștii voluntari vor primi o indemnizație lunară în cuantum de 10% din suma reprezentând solda de funcție pe care sunt încadrați.

C. DUMITRACHE