Sesiune de selecție a Corpului de Experți ai Corpului De Control

O nouă sesiune de selecție pentru constituirea Corpului de Experți ai Corpului de Control se desfășoară, potrivit Ministerului Educației Naționale, în perioada 9 octombrie-1 noiembrie 2017, în baza unei metodologii specifice. Potrivit calendarului de selecție pentru constituirea Corpului de Experți ai Corpului de Control, între 9-16 octombrie, dascălii care se înscriu în concurs, pot completa formularul de selecție online, după ce, inițial, la sediul inspectoratelor școlare, pe site-urile acestora și pe site-ul MEN a fost afișat numărul cu locurile scoase la concurs.

Listele cuprinzând candidații admiși în etapa de selecție on line vor fi afișate în data de 17 octombrie 2017. Între 17-23 octombrie este programată evaluarea eseurilor de tip argumentativ ale candidaţilor de către comisia de evaluare și selecție constituite la nivelul Ministerul Educației Naționale. Rezultatele evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor, vor fi afișate în ziua de 24 octombrie 2017.

Contestațiile pot fi depuse între 25-26 octombrie 2017, iar rezultatele finale vor fi făcute publice în 31 octombrie 2017.

În data de 1 noiembrie 2017, va fi emis ordinul ministrului Educaţiei Naționale privind constituirea Corpului de Experți ai Corpului de Control.

Pentru această sesiune de selecție a Corpului de Experți ai Corpului de Control, Ministerul Educației Naționale alocă un număr de 400 locuri.

La selecție pot candida cadre didactice înscrise în Registrul Național al Experților în Management Educațional ce nu dețin funcții de conducere, îndrumare și control în inspectoratele școlare județene sau de conducere în unitățile de învățămînt preuniversitar. Încălcarea de către candidat sau de alte persoane a prevederilor prezentei metodologii atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, potrivit legii și excluderea din Corpul de Experți ai Corpului de Control, fără drept de reînscriere.

Din Registrul Naţional al Experţilor în Management Educaţional, actualizat la 16 iunie 2017, fac parte 619 dascăli din județul Teleorman.

M. MEILĂ