Primăria Zimnicea accesează bani europeni pentru acțiuni de protejare a populației în zona Zimnicea – Svishtov

Primăria orașului Zimnicea a depus, în vederea obținerii finanțării, proiectul USES “Standarde uniformizate, coordonare îmbunătățită – securitate comună”, în parteneriat cu municipiul Svishtov, Bulgaria. Proiectul este depus în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 3 – „O regiune sigură”, Obiectivul Specific 3.1.-„Îmbunătățirea managementului comun al riscurilor în zona transfrontalieră”. Obiectivul proiectului este acela de a se creea un cadru de intervenție comună în cazul situațiilor de urgență ce pot apărea în zona transfrontalieră Zimnicea-Svishtov.

Valoarea totală a proiectului este de 991.107,47 euro, din această sumă, pentru orașul Zimnicea, valoarea eligibilă fiind de 496.423,86 euro, din care 9.928,48 euro reprezintă contribuția din bugetul local. Conform inițiatorilor proiectului, la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Oraș Zimnicea există creat un Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, serviciu care nu este funcțional, nefiind dotat cu utilajele și echipamentele necesare. Prin proiectul „USES” se dorește dotarea cu echipamente și utilaje a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Zimnicea în vederea creșterii capacității de intervenție în situații de risc. Serviciul va fi dotat cu echipamente și utilaje specifice pentru intervenție, căutare-deblocare-salvare-evacuare a persoanelor în caz de cutremur, fenomene meteorologice periculoase, alunecări și prăbușiri de teren și inundații, cu echipamente de cercetare-intervenție pentru risc biologic și chimic.

La fundamentarea proiectului s-a ținut seama de faptul că în zona orașului Zimnicea pot exista riscuri majore pentru siguranța populației, și anume : risc de seism de mare magnitudine, așa cum s-a întâmplat în fatidicul an 1977, risc de inundații,care să afecteze obiectivele economice și gospodăriile populației, risc de fenomene meteo periculoase, risc chimic și bacteorologic, precum și de incendii.

George ZAVERA