Elevii, părinții și cadrele didactice, consultați cu privire la temele pentru acasă

Problema temelor pentru acasă a fost îndelung dezbătută de către toți factorii educaționali implicați în actul de învățare, elevi, cadre didactice și părinți. De obicei, din cauza programei prea încărcate și pentru a se asigura că elevii și-au însușit cum trebuie o nouă lecție predată la clasă, profesorii le dau, zilnic, copiilor, teme pentru acasă. Aceasta n-ar fi o problemă dacă numărul temelor care trebuie rezolvate de către elevi n-ar fi prea mare. În plus, complexitatea acestora îi pune în încurcătură atât pe copii, cât și pe părinți, care încearcă să se implice în rezolvarea temelor. În acest context, nu de puține ori se întâmplă ca elevii să se simtă stresați de temele pentru acasă și să le considere o corvoadă.

Pentru a indentifica noi abordări în ceea ce privește rolul acestor activități de învățare, respectiv corectarea unor disfuncționalități semnalate, Ministerul Educației și Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează în perioada 7-20 noiembrie 2017 o consultare națională privind regimul temelor pentru acasă.

Cu această ocazie, toți actorii educaționali implicați pot să completeze on-line niște chestionare elaborate în funcție de specificul a trei categorii de public: cadre didactice, elevi și părinți.

”Datele ce urmează a fi colectate vor permite identificarea stării de fapt în privința temelor pentru acasă și vor contura variante de ameliorare a eventualelor derapaje prin adoptarea unor instrumente de reglementare.”, informează MEN.

Ministerul Educației îi asigură pe toți cei care completează chestionarele că răspunsurile lor nu vor fi transmise altor persoane, iar chestionarul este anonim, nefiind solicitate numele, prenumele sau alte date de identificare.

Cei care completează chestionarele trebuie să aibă în vedere aspecte precum: rezolvarea de sarcini de lucru prin teme scrise (exemplu: exerciții, probleme, referate, analize, compuneri, prezentări, desene, etc.) inclusiv cu ajutorul TIC; realizarea de proiecte sau alte activități prcatice (desene, colaje, machete, experimente, observări directe, etc.); învățarea unor conținuturi predate la clasă (pe baza notițelor din caiet și/sau a textelor din manuale sau din alte surse de învățare).

De asemenea, este important să se aibă în vedere atât temele curente, realizate în timpul unei săptămâni, cât și temele care presupun o activitate ce se derulează într-un timp mai îndelungat (cititul unui roman, realizarea unui proiect sau referat mai amplu etc.), ca activitate individuală sau ca activitate de grup, prin colaborare cu alți colegi.

Cei interesați pot completa chestionarele accesând următoarele link-uri:

Cadre didactice: https://www.surveymonkey.com/r/teme_cadre_didactice

Elevi: https://www.surveymonkey.com/r/teme_elevi

Părinți: https://www.surveymonkey.com/r/teme_parinti

M. MEILĂ