Tipărirea manualelor pentru învățământul primar și gimnazial, în consultare publică

Un alt chestionar din seria consultărilor publice pe care le-a lansat în ultima perioadă Ministerul Educației, face referire la tipărirea manualelor școlare pentru învățământul primar și gimnazial. Și de această dată, elevii, cadrele didactice și părinții sunt invitați să răspundă câtorva întrebări, în cadrul unui chestionar postat pe site-ul https://www.surveymonkey.com/r/manuale_tiparite.

Consultarea publică privind tipărirea manualelor pentru diferitele discipline din planurile-cadru aferente învățământului primar și gimnazial are loc în perioada 9-14 noiembrie 2017.

Potrivit MEN, ”chestionarul are o serie de întrebări specifice și este astfel construit încât răspunsurile să fie filtrate pentru fiecare categorie de respondenți”.

Ca și la celelalte chestionare, cei care răspund nu sunt nevoiți să de informații cu caracter personal, răspunsurile fiind confidențiale și utilizate exclusiv în scopul consultării.

Cei care completează chestionarul sunt întrebați dacă este necesar să existe manuale tipărite în învățământul primar și pentru care dintre discipline nu este necesar să existe manuale tipărite în învățământul primar. În cadrul chestionarului, aceștia trebuie să menționeze în ce calitate au completat (elev din ciclul primar, elev din ciclul gimnaziu, cadru didactic primar, cadru didactic gimnaziu, părinte elev primar şi părinte elev gimnaziu) și să specifice în ce mediu se află şcoal lor, urban sau rural.

M. MEILĂ