Muzeul Județean Teleorman: S-au împlinit 20 de ani de la inaugurarea actualului sediu

Luni, 13 noiembrie 2017, s-au împlinit 20 de ani de la inaugurarea festivă a actualului sediu în care Muzeul Județean Teleorman își desfășoară activitatea.

Muzeografii teleormăneni ne-au obișnuit cu o activitate rodnică, marcând fiecare eveniment important al istoriei prea încercatului nostru neam, nelăsând uitarea să-și pună amprenta pe niciun adevăr.

Ei aduc, prin evenimentele care au loc la Muzeul Județean Teleorman, dovezi ale faptelor trecute, care nu trebuie uitate, căci uitându-le, am șterge dovezile existenței noastre pe aceste meleaguri.

În anul 1934, în timpul sărbătoririi centenarului orașului Alexandria, consiliul comunal hotărăște înființarea unui muzeu, care să expună și să păstreze documentele găsite în diferite arhive, alături de alte materiale care dovedeau existența și cultura populației de aici.

Inițial, muzeul a fost instalat într-o încăpere a primăriei, în anul 1936 fiind mutat în Palatul Cultural „Victor Antonescu”.

Pe 1 mai 1952 s-a deschis, în mod real, Muzeul Orășenesc de Istorie Alexandria, care deținea documente despre întemeierea orașului, monede, ceramică și dovezi materiale din diferite epoci istorice.

În anul 1974, acesta devine Muzeul Județean de Istorie Teleorman, conservând o importantă colecție de arheologie, preponderent din epoca neolitică și geto-dacică, o colecție numismatică și una etnografică zonală.

Muzeografii teleormăneni au derulat proiecte și programe naționale și internaționale, vizând diferite epoci, de la paleolitic până la Evul Mediu.

Acum, ei derulează un proiect de cercetare privind locuirea neo-eneolitică din sud-vestul Munteniei, împreună cu Muzeul Național de Istorie a României.

Pe 13 noiembrie 1997, Muzeul Județean Teleorman s-a mutat în actualul sediu, exponatele pe care le deține având locul pe care îl merită, datorită vechimii și importanței lor.

Iubitorii adevărului istoric își doresc, cu siguranță, ca activitatea muzeografilor teleormăneni să fie așa cum a fost și până acum, căci a spune adevărul este cel mai important pas spre neuitare.

Cornelia RĂDULESCU