Program Transnațional * O regiune a Dunării responsabilă din punct de vedere social

Proiectul SENSES – Consolidarea antreprenoriatului social, prin adoptarea practicilor de responsabilitate socială corporativă în dezvoltarea competențelor şi abilităţilor antreprenoriale în Regiunea Dunării este finanțat în cadrul primului apel de proiecte al Programului Transnațional Dunărea, Axa prioritară 1 – O regiune a Dunării inovatoare şi responsabilă din punct de vedere social. Obiectivul principal al proiectului este crearea unei rețele transnaționale de întreprinderi sociale, investitori financiari în economia socială, factori de decizie, mediul academic, care însumează în total 600 – 800 de membri din regiunea Dunării. Rolul acestora este acela de a promova în comun un model inovator de întreprindere socială, precum și inovarea socială în dezvoltarea economică durabilă a regiunii Dunării.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de partener al proiectului SENSES, a organizat la începutul acestei săptămâni cea dintâi întâlnire de lucru a actotilor sociali interesați de îmbunătățirea politicilor privind economia socială.Perioada de implementare a proiectului este 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019, iar bugetul total al acestuia este 1.530.777,50 euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este de 132.097,62 euro, iar contribuţia proprie a Agenției este de 2.641,96 euro. Din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia fac parte județele Argeș,Dâmbovița, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de întreprinderi sociale şi ecosistemul lor (reţele, asociaţii etc.), precum și autorităţi publice la nivel local, regional şi naţional.

Proiectul SENSES, implementat de un consorțiu format din 17 parteneri din 10 țări, va conduce la crearea unei reţele transnaţionale, al cărei rol este de a promova în comun un model inovator de întreprindere socială, precum şi dezvoltarea economică durabilă a regiunii Dunării, pe baza inovării sociale. Astfel, se vor crea noi modele de elaborare a politicilor şi instrumente menite să crească oportunităţile de angajare a grupurilor sociale marginalizate şi a persoanelor vulnerabile, având la bază schimburile de experienţă, seminarii, vizite de studiu, consultarea referinţelor regionale şi naţionale, analize comparative şi învăţarea reciprocă în rândul membrilor reţelei.

La finalul proiectului, în urma derulării activităţilor menite să sprijine reprezentanţii reţelei constituite, se va organiza un curs online realizat în comun de către partenerii consorţiului, ai cărui beneficiari vor fi întreprinderile sociale din regiunea Dunării. Cursul va conţine module referitoare la economie, management, marketing, resurse umane, managementul vânzărilor, precum şi module personalizate de mentorat.

George ZAVERA