A început prima sesiune a examenului de Bacalaureat * 2219 candidați din Teleorman, înscriși la prima probă orală

Încă din prima zi de cursuri, după vacanța intersemestrială, liceenii din anii terminali au intrat în febra examenului de Bacalaureat. De ieri, 12 februarie 2018, au început probele de evaluare a competențelor din cadrul primei sesiuni a examenului naţional de Bacalaureat 2018. Prima probă orală, cea de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) se desfășoară în zilele de 12 și 13 februarie 2018. La această probă s-au înscris 2219 candidați din județul Teleorman. Dintre aceștia 2192 sunt din promoția curentă, iar 27, din promoțiile anterioare.

Aceste evaluări se organizează și se desfășoară la nivelul fiecărei unități de învățământ, în fața unei comisii prezidate de directorul unității de învățământ și numite prin decizie a inspectorului școlar general, în condițiile stabilite de metodologia de examen.

Subiectele la această probă au fost elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

Rezultatele obținute de candidații prezenți în sălile de examen nu se exprimă prin note sau prin calificative admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu.

Candidații nu au voie să intre, în sălile de examen, monitorizate video, cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Următoarea probă orală, proba de evaluare a competențelor digitale (proba D) este programată în zilele de 16,19 și 20 februarie 2018.

Ultima probă orală, cea de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C) este programată în intervalul 21-22 februarie 2018.

Probele scrise ale primei sesiuni a Bacalaureatului 2018 se desfășoară în perioada 25-28 iunie.

M. MEILĂ