APM Teleorman: Pădurea Troianul, rezervație naturală pentru protejarea bujorului românesc

Pădurea Troianul este arie naturală protejată de interes comunitar, peste acest areal.

suprapunându-se aria naturală protejată de interes național – Rezervația naturală Pădurea Troianul.

Obiectivul acesteia constă în conservarea florei sălbatice și protejarea speciei de bujor românesc (Paeonia peregrina var. romanica).

În prezent, această rezervație naturală este administrată de către Agenția Nalională pentru Arii Naturale Protejate.

Bujorul românesc înflorește în luna mai, iar perioada de înflorire durează aproximativ zece zile. Este o plantă ierboasă cu o tulpină neramificată de aproximativ 50 de centimetri. Floarea are culoarea roșu aprins cu un număr de 5-8 petale așezate pe un singur rând.

În scopul protejării acestei specii, au fost instituite următoarele măsuri de conservare: interzicerea oricărei forme de recoltare, tăiere, culegere, dezrădăcinare sau distrugere cu intenție a exemplarelor speciei de bujor românesc din habitatul său natural; reducerea căilor de acces în pădure; interzicerea pășunatului și a tăierilor de arbori; interzicerea aprinderii și folosirii focului deschis; interzicerea abandonării deșeurilor în afara locurilor special amenajate și semnalizate; monitorizarea permanentă de către silvicultori a dăunătorilor forestieri, precum și supravegherea speciei de bujor românesc în perioada maximă de înflorire.

Pentru a preveni disparilia exemplarelor speciei de bujor românesc (Paeonia peregrina var. romanica), APM Teleorman a efectuat afișaj informativ în rezervația naturală, prin care îndeamnă localnicii și turiștii Ia ocrotirea și protejarea acestei specii.

Cornelia RĂDULESCU