La Alexandria încep cursurile de pregătire antreprenorială

În municipiile reşedinţă ale celor şapte judeţe din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia au fost demarcate cursurile de dobândire a competenţelor antreprenoriale în cadrul proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia„, proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020. Cursurile, oferite gratuit, sunt destinate persoanelor fizice inactive (şomeri) şi active (angajaţi sau persoane care desfăşoară o activitate independentă), care intenţionează să-şi deschidă o afacere în regiunea Sud Muntenia.

Grupul ţintă al proiectului este format din 336 de persoane fizice de la nivelul regiunii Sud Muntenia, care vor beneficia de formare profesională pentru a-şi îmbunătăţi competenţele antreprenoriale, cu scopul de a învăţa să realizeze planuri de afaceri sustenabile, în urma cărora să înfiinţeze afaceri cu profil non-agricol în mediul urban.

Din luna martie s-a lansat etapa de depunere a dosarelor de înscriere de către persoanele fizice interesate să participe la cursurile de instruire în domeniul antreprenoriatului. Ulterior acestei etape, au fost evaluate şi selectate dosarele candidaţilor pentru a forma primele grupe de cursanţi.

Prin proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” se vor derula în total un număr de 14 cursuri de dobândire a competenţelor antreprenoriale organizate în toate cele şapte judeţe ale regiunii Sud Muntenia. Durata unui curs va fi de 40 de ore şi se va desfăşura pe parcursul a 6 zile, în weekend-uri. La final vor fi organizate examene de evaluare, în urma cărora vor fi acordate certificate ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări) şi câte 3 premii în valoare de 500 de lei, pentru cele mai bune idei de afaceri.

La Alexandria, cursurile se vor desfăşura în intervalul 18-27 mai 2018, susţinerea examenului fiind programată pentru data de 31 mai 2018.

La finalul sesiunii de 14 cursuri de competenţe antreprenoriale va fi lansată o competiţie de planuri de afaceri, în urma căreia vor fi evaluate şi selectate minim 42 de planuri ce vor primi finanţare nerambursabilă de maxim 40 de mii de euro pentru a înfiinţa noi întreprinderi cu profil non-agricol. Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor participa ulterior la stagii de practică în întreprinderi ce desfăşoară activităţi în aceeaşi grupă CAEN cu cea a planului de afaceri selectat, în scopul dobândirii de abilităţi practice în domeniul în care vor demara noua afacere. În cadrul stagiului de practică, titularii proieicteleor selectate vor beneficia de consiliere, consultanţă şi mentorat, în scopul consolidării şi punerii în aplicare a afacerii şi vor fi sprijinite în vederea înfiinţării întreprinderilor.

Teleormănenii interesaţi de astfel de cursuri pot obţine relaţii la Biroul Judeţean Teleorman al ADR Sud Muntenia, aflat în sediul Consiliului Judeţean Teleorman, şi la telefon 0247.311201, int. 358, e-mail teleorman@adrsudmuntenia.

Detalii despre proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” pot fi aflate de pe website-ul Agenţiei – www.adrmuntenia.ro, secţiunea Proiecte, link: precum şi website-ul liderului de proiect – www.ptir.ro.

George ZAVERA