Construcţia sediului Tribunalului Teleorman, aprobată de către Guvern

De foarte mulţi ani, în spaţiul public se tot vorbeşte de construcţia unui sediu nou pentru Tribunalul Teleorman, în care să îşi desfăşoare activitatea şi Judecătoria Alexandria. Şi asta cu atât mai mult cu cât actualul sediu în care magistraţii teleormăneni îşi desfăşoară activitatea este total necorespunzător, atât ca întindere a spaţiului de lucru, cât şi ca dotări specifice activităţii de justiţie. Încă din anul 2012 pe agenda de priorităţi de investiţii în domeniul justiţiei a Guvernului s-a aflat şi construcţia unui sediu pentru Tribunalul Teleorman, însă, din motive financiare, fiind invocată lipsa banilor, obiectivul de investiţii de la Alexandria a tot fost amânat.

În vederea începerii construcţiei, Primăria Alexandria a alocat în anul 2015 o suprafaţă de 7.770 mp, în incinta fostei Unităţi Militare. Un an mai târziu, prin Hătărâre de Consiliu Local s-a aprobat trecerea terenului respectiv din domeniul public al municipiului Alexandria în domeniul public al statului, pentru construirea sediului. Anul trecut, în luna septembrie, pentru construcţia noului sediu, Primăria Alexandria a emis certificatul de urbanism necesar eliberării autorizaţiei de construcţie.

Cel mai important pas în construcţia unui sediu nou pentru magistraţii teleormăneni fost făcut în data de 10 mai 2018, când Guvernul României a aprobat Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Sediu Tribunal Teleorman şi Judecătorie Alexandria”. Potrivit noului act normativ, finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Justiţiei “în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii”. Valoarea investiţiei se ridică la aproximativ 76,5 milioane de lei, noul sediu al Tribunalului Teleorman urmând să aibă o suprafaţă de 2.640 mp, în regim de înălţime S+P+4E, în care să fie amenajate 11 săli de judecată, 113 birouri pentru magistraţi şi personalul auxiliar, cinci celule pentru arestaţi, patru săli pentru arhive locale, două săli pentru registratură, trei săli pentru arhive regionale.

George ZAVERA