Bani nerambursabili pentru IMM-uri şi entitățile de inovare şi transfer tehnologic

Proiectele se pot depune la sediul ADR Sud Muntenia până pe data de 25 august 2018.

Recent, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a prelungit perioada de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1 – Promovarea investiţiilor în Cercetare şi Inovare, termenul limită pentru înregistrarea cererilor fiind data de 25 august 2018, ora 10,00. Prin această măsură de finanţare se urmăreşte dezvoltarea de parteneriate între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă. De asemenea se are în vedere sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată, a liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă producţie, în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general.

A fost modificat ghidul specific aferent acestui apel, printre modificări numărându-se clarificarea unor neconcordanţe în conţinutul ghidului cu privire la: acceptarea înscrierii provizorii a dreptului de proprietate la depunerea cererii de finanţare, în condiţiile menţionate deja în cadrul ghidului, conţinutul explicaţiilor legate de completarea grilei de evaluare tehnică şi financiară cu privire la punctajele maxime ce pot fi acordate pentru subcriteriile 2.2, 4.1, 4.2, 5.1, precum şi solicitarea de clarificări din cadrul grilei de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.

În plus, a fost modificată anexa cu domeniile de specializare inteligentă în conformitate cu modificarea asupra schemei de minimis aplicabile şi a fost eliminată necesitatea prezentării dovezii asigurării cofinanţării la cheltuielile eligibile şi neeligibile în etapa precontractuală.

Ghidul solicitantului modificat, consolidat la 22 iunie 2018, este publicat pe website-ul Agenţiei destinat implementării POR în Sud Muntenia – , secţiunea Program > Axe > Axa 1, precum şi pe site-ul programului – www.inforegio.ro

George ZAVERA