Din 16 iulie, la ADR Sud Muntenia se pot depune proiecte pentru modernizarea drumurilor judeţene

Suma totală alocată la nivel naţional este de 162.443.563 euro, fonduri de la UE şi de la bugetul de stat.

În data de 6 iulie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de aprobare a “Ghidului solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/6/6.1/6 Proiecte nefinalizate, apel naţional pentru regiunile mai puţin dezvoltate . Apelul are loc în cadrul Axei prioritare 6 – „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”, Prioritatea de investiţii 6.1 – „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Alocarea financiară totală în cadrul acestui apel de proiecte este de 162.443.563,74 euro, fonduri de la Uniunea Europeană şi de la bugetul de stat. Conform conducerii ADRud Muntenia, aplicaţiile se pot depune în perioada 16 iulie – 17 septembrie 2018 .

Apelul este de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare, proiectele putând fi contractate în ordinea depunerii cererilor, la nivel naţional, conform principiului: “primul depus, primul evaluat”.

Ghidul solicitantului, precum şi Ordinul nr. 5249 din 6 iulie 2018 pot fi consultate pe site-ul https://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Program > Axe > Axa 6, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-6/static/1201, şi pe site-ul programului – www.inforegio.ro.

George ZAVERA