În administraţia publică din Teleorman e nevoie de… inspectori, referenţi şi asistenţi medicali!

Câteva primării şi instituţii publice din Teleorman au scos la concurs o serie de posturi vacante, dintre acestea cele mai multe fiind de inspector, referent, asistent medical şi muncitor necalificat. Este o ofertă destul de redusă, dacă ţinem seama de faptul că foarte multe persoane, îndeosebi din mediul rural, se află în căutarea unui loc de muncă.

Primăria oraşului Videle a anunţat concurs pentru ocuparea unui post vacant de inspector asistent în cadrul Compartimentului de Dezvoltare Locală, a unui post de asistent medical care să-şi desfăşoare activitatea la Serviciul de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară, precum şi a două posturi, unul de consilier şi unul de inspector grad profesional debutant la Serviciul de Dezvoltare Urbană.

Primăria Unităţii Administrativ Teritoriale Blejeşti angajează, în condiţile legii, şef al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Primăria comunei Călmăţuiu de Sus angajează, prin concurs, un inspector grad profesional superior.

Primăria comunei Salcia organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de referent în cadrul Compartimentului Registru Agricol şi Fond Funciar şi a unui post de inspector grad profesional principal la Compartimentul de Asistenţă Socială şi Stare Civilă.

Şcoala Gimnazială Smârdioasa a scos la concurs postul vacant de administrator financiar, iar Şcoala Gimnazială Stejaru un post de şofer pentru microbuzul şcolar.

Spitalul de Psihiatrie din comuna Poroschia a a anunţat organizarea concursului pentru ocuparea unui post de asistent medical generalist debutant.

Administraţia Domeniului Public Alexandria a scos la concurs un post de muncitor necalificat, unui post de inspector superior IA şi unul de referent.

Persoanele interesate de astfel de locruri de muncă se pot adresa deîndată la compartimentele de resurse umane ale primăriilor şi instituţiilor publice care au scos la concurs respectivele posturi, pentru a obţine toate informaţiile necesare în vederea înscrierii la concurs. Informaţii utile pot fi obţinute accesând site-ul posturi www.gov.ro

George ZAVERA