CAS Teleorman: Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

Acest subprogram constă în asigurarea tratamentului bolnavilor cu hidrocefalie congenitală sau dobândită prin implantarea sistemelor de drenaj ventriculo-peritoneal.

Subprogramul se adresează bolnavilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani, diagnosticați cu hidrocefalie de orice natură (congenitală sau dobândită, comunicantă sau obstructivă), care urmează să fie supuși intervențiilor chirurgicale pentru drenaj definitiv sau temporar (drenaj extrem), precum și pentru revizia sistemelor de drenaj.

Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

  • număr de copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi: 200;

2) indicatori de eficienţă:

  • cost mediu/copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat: 1.862 lei.

Natura cheltuielilor: dispozitive medicale şi materiale sanitare specifice.

Unităţi care derulează subprogramul:

  • Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar-Arseni” Bucureşti;
  • Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “M.S. Curie” Bucureşti;
  • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca – Secţia clinică neurochirurgie;
  • Spitalul Clinic de Pediatrie Iaşi;
  • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara – Secţia neurochirurgie;
  • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş – Secţia neurochirurgie;
  • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa – Secţia neurochirurgie.
  • Societatea Comercială SANADOR – S.R.L.

Cornelia RĂDULESCU