APM Teleorman: Monitorizări și expertize

Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman a emis 19 autorizaţii de mediu fără bilanţ de mediu, a revizuit 8 autorizaţii și 2 acorduri de mediu și a efectuat 3 transferuri de autorizații de mediu.

APM a desfășurat 3 ședinţe CAT și 2 ședințe ale Comitetului Special constituit pentru Planuri şi Programe.

A fost monitorizată permanent calitatea aerului prin staţiile automate care fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului și s-au întocmit în vederea afișării pe site-ul APM Teleorman 30 buletine informative zilnice privind calitatea aerului înconjurător în județ și un raport lunar privind evoluția indicelui general de calitate a aerului înconjurător în vederea afișării pe site-ul APM.

Agenția a realizat 7 determinări pentru pulberile sedimentabile prelevate în localitățile urbane (nu s-au constatat depășiri) și 5 analize la probele de apă provenite din precipitații.

Au fost efectuate 1212 măsurători, din care: 492 pentru supravegherea radioactivității mediului prin analize manuale și 720 la stația automată situată în Zimnicea. Valorile măsurate s-au încadrat în limitele fondului natural.

Agenția a efectuat 32 de măsurători pe artere de circulație, în interiorul zonelor funcționale (piețe, parcuri) pentru supravegherea nivelului de zgomot ambiant. S-au înregistrat 9 depășiri ale valorilor limită admisibile datorită traficului rutier.

În luna aprilie APM Teleorman a efectuat 6 expertize fizico-chimice la probele de ape uzate prelevate de la operatorii economici care evacuează ape uzate în cursuri de apă.

Cornelia RĂDULESCU