“Cadouri” de Sfintele Paşte, oferite teleormănenilor de primăriile şi instituţiile publice

În această perioadă, când teleormănenii se pregătesc să petreacă de Sfintele Paşte, o serie de primării şi instituţii publice oferă celor interesaţi posibilitatea de se încadra pe posturi bine remunerate în sistemul bugetar.

De departe, cel mai interesant şi bine plătit post scos la concurs este cel de director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Teleorman, dar şi cel de administrator public al comunei Bujoru.

Primăria comunei Buzescu a scos la concurs un post vacant de inspector grad profesional debutant în cadrul Compartimentului de Contabilitate.

Primăria comunei Năsturelu a anunţat organizarea concursului pentru ocuparea unui post de referent debutant.

Primăria comunei Cosmeşti pune la dispoziţia celor interesaţi posibilitatea de a ocupa un loc de muncă pe raza acestei localităţi, postul scos la concurs fiind acela de referent grad profesional asistent în cadrul compartimentului Financiar-Contabil.

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala Teritorială Teleorman-Neajlov, cu sediul în comuna Piatra, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: 1 șef serviciu – Serviciul Plan Exploatare-Patrimoniu; 1 șef serviciu – Serviciul Tehnic, Investiţii, Achiziţii, Contracte; 1 consilier IA – Biroul Financiar-Contabilitate, care îşi vor desfăşura activitatea la Unitatea de Administrare Giurgiu a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a patru funcţii publice de execuţie, vacante, după cum urmează: un inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Economic, un inspector, grad profesional principal, un inspector, clasa l, gradul profesional asistent şi un inspector, clasa I. gradul profesional debutant, toate în cadrul Compartimentului Beneficii de asistenţă socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de şanse.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a scos la concurs două posturi vacante din cadrul Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publictate Imobiliară Teleorman, respectiv un post de şef Birou registrator la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zimnicea şi un post de şef Birou registrator de carte funciară la sediul din Alexandria al OCPI Teleorman.

Administraţia Domeniului Public Alexxandria a scos la concurs un post de muncitor necalificat.

Persoanele interesate de aceste posturi se pot adresa deîndată primăriilor şi instituţiilor publice care au scos la concurs respectivele posturi, pentru a afla toate informaţiile legate de organizarea şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la concurs.

George ZAVERA