Carte – Combaterea abandonului prin resurse și tehnici educaționale – „Școala pentru toți”

Proiectul „Carte – Combaterea abandonului prin resurse și tehnici educaționale” – „Școala pentru toți” este derulat de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman.

Obiectivul general al acestui proiect este prevenirea și diminuarea părăsirii timpurii a școlii, precum și încurajarea înscrierii în sistemul de învățământ preuniversitar obligatoriu a unui număr de 78 de tineri și adulți care au abandonat timpuriu sistemul educațional.

Se urmărește, prin acest proiect, amelioararea și diversificarea serviciilor educaționale prin structurarea procesului de predare și actualizarea infrastructurii educaționale după principiile metodologiei de tip „Grădinița și Școala prietenoase”, de care să beneficieze un număr de 626 de copii și conștientizarea importanței educației prin organizarea unei campanii cu implicarea unui număr de 626 de părinți.

Se stimulează accesul și participarea copiilor la învățământul preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii și a grupurilor de antepreșcolari neînscriși, printr-un set de măsuri de integrare destinate grupurilor vulnerabile și părinților acestora, vizându-se dialogul școală-familie-copii-comunitate, activități de consiliere și educație parentală pentru un număr de 55 părinți ai antepreșcolarilor și 135 de părinți ai preșcolarilor, furnizarea de sprijin material pentru un număr de 135 de copii preșcolari, desfășurarea de activități extra-curriculare pentru 135 de copii preșcolari și a unui program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție pentru un număr de 135 de copii preșcolari, 135 de părinți ai preșcolarilor și un număr de 55 de părinți ai preșcolarilor.

Programul se ocupă în aceeași măsură și de elevii din învățământul primar și gimnazial, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, de el beneficiind un număr de 147 de elevi, un număr de 436 de elevi primind sprijin material și consiliere, părinții acestora fiind și ei incluși în program.

Sunt incluși elevi din patru comune teleormănene: Ciuperceni, Beuca, Ștorobăneasa și Zâmbreasca.

Miercuri, 24 aprilie 2019, Inspector Școlar General Valeria Gherghe, reprezentanți ai ISJ Teleorman și managerul proiectului s-au deplasat în comunele Ciuperceni și Beuca, unde, într-un cadru festiv, s-au dat ajutoarele materiale.

Acțiunea continuă, astfel încât copiii vor beneficia de aceste ajutoare înainte de Sărbătorile Pascale.

Trebuie menționată mulțumirea și bucuria copiilor, dar și a părinților și în aceeași măsură satisfacția celor care au avut această inițiativă.

Cornelia RĂDULESCU