CAS Teleorman: Activități desfășurate

Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman în luna martie 2019 a înregistrat 224 cereri pentru eliberare noi carduri de sănătate în locul celor pierdute sau furate și a eliberat 920 adeverințe pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani pentru a putea beneficia de servicii medicale.

Au fost evaluați 25 furnizori de servicii medicale, care au solicitat încheierea de contracte cu CJAS, cât și pentru cei care au deja încheiate contracte.

S-au înregistrat 178 cereri pentru eliberarea Cardului European de Asigurări de Sănătate și au fost eliberate 105 formulare europene persoanelor care necesită asistență medicală pe teritoriul unui stat membru al UE.

Cornelia RĂDULESCU