CAS Teleorman: Contracte cu furnizorii

În perioada 20-21 mai 2019 se primesc/transmit cererile însoțite de documentele necesare în vederea încheierii de contracte cu furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitățile clinice: urologie, neurologie, oftalmologie și medicină internă, pentru persoanele asigurate din județul Teleorman, în limita fondurilor aprobate fiecărui tip de asistență.

Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma „conform cu originalul” şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină.

Aceste documente se transmit și în format electronic, asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului.

Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea și exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

Adresa de e-mail la care se transmit documentele este următoarea: asistamb@castr.ro.

Cornelia RĂDULESCU