CAS Teleorman: Încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate

În perioada 07-08.03.2019 se primesc și se transmit cererile însoțite de documentele necesare în vederea încheierii de contracte cu furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitățile clinice: chirurgie generală, obstetrică-ginecologie și dermatovenerologie, pentru persoanele asigurate din județul Teleorman, în limita fondurilor aprobate fiecărui tip de asistență.

Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma „conform cu originalul” şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină.

Aceste documente se transmit și în format electronic, asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului.

Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea și exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

Adresa de e-mail la care se transmit documentele este asistamb@castr.ro.

Cornelia RĂDULESCU