Centrul de Recuperare și Consiliere Psihologică pentru Copiii cu Dizabilități Zimnicea

Centrul de recuperare și consiliere psihologică pentru copiii cu dizabilități reprezintă un serviciu social specializat și funcționează ca o unitate fără personalitate juridică sub coordonarea Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Zimnicea, având forma unui centru de recuperare destinat copiilor și tinerilor cu tulburări de spectru autist, sindrom Down sau alte tipuri de dizabilități care necesită programe specifice de logopedie, kinetoterapie și consiliere psihologică.

Serviciul social a fost înființat de Consiliul Local al Orașului Zimnicea în parteneriat cu Fundația „Inimi Generoase” stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Zimnicea nr. 38/30.04.2014, potrivit căreia au fost făcute lucrări de reabilitare, modernizare și dotare din partea fundației în spațiul de la parterul imobilului din strada Mihail Kogălniceanu nr. 28, proprietate publică a orașului Zimnicea.

Centrul de recuperare și consiliere psihologică pentru copiii cu dizabilități nu oferă cazare și masă, ci doar programe de recuperare.

Centru oferă servicii sociale specializate oferite de personal calificat.

Misiunea serviciului social este de a proteja copiii aflați în dificultate și de a preveni marginalizarea și excluderea socială în scopul creșterii calității vieții.

Serviciul social reprezintă un ansamblu de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune sociale, promovării incluziunii sociale și creșterea calității vieții.

Centrul are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate, care constă în: suport emoțional și consiliere psihologică; servicii de recuperare și reabilitare; terapie ocupațională; îngrijire, recuperare după caz și întreținere zilnică într-un cadru de viață favorabil recuperării handicapului copilului; educație pentru sănătate, pentru aplicarea deprinderilor igienice relative la propria persoană și la mediul de viață, conform vârstei și stării de sănătate a acestuia; evaluarea potențialului de recuperare a handicapului, sau după caz, a reabilitării copilului și stabilirea tratamentului adecvat; urmărirea, monitorizarea și evaluarea sistematică a evoluției copilului, a planului de servicii; elaborarea programelor de intervenție specific privind posibilitățile de educare, de recuperare a handicapului, a dezvoltării capacității de socializare, a independenței personale și de integrare.

Beneficiarii direcți ai Centrului sunt copiii cu handicap, încadrați în grad de handicap, care provin din familii care au domiciliul în orașul Zimnicea și prezintă documente care atestă diagnosticul. Beneficiarii indirecți sunt părinții sau reprezentanții legali ai acestora.

Dosarul de admitere cuprinde următoarele acte: cererea de admitere a părinților; copia certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap; copie certificat naștere copil; copie carte de identitate părinte; documente medicale care atestă starea de sănătate a copilului și a membrilor familiei și efectuarea de copil a imunizărilor profilactice obligatorii.

Cornelia RĂDULESCU