Centrul de zi pentru minorii din oraşul Zimnicea

Centrul de zi pentru minori, din oraşul Zimnicea, urmărește prevenirea excluderii sociale a copiilor și familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitatea de a oferi condiții minimale de subzistență, creștere și educație, printr-un program de servicii medicale, educaționale și sociale oferite zilnic în cadrul centrului.

Centru funcționează ca o unitate fără personalitate juridică sub coordonarea Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Zimnicea.

Centrul de zi pentru minori funcționează în două apartamente, situate în același bloc, în scări vecine și cu acces direct între ele, prin balcon, astfel: modulul 1: Strada Mihai Viteazul, bl. 17B, sc. C, et. 3, ap. 9-apartament cu 2 camere, unde se desfășoară activitățile de recreere, socializare, efectuarea temelor școlare a minorilor, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei, grup sanitar şi un spațiu amenajat pentru odihnă, dotat cu trei paturi dintre care două suprapozabile; modulul 2: Str. Cuza-Vodă, bl. 17B, sc. B, et. 3, ap. 6-apartament cu 3 camere, unde sunt amenajate spațiile de odihnă pentru minori, dotate cu câte 3 paturi în fiecare cameră, dintre care două paturi din fiecare spațiu sunt suprapozabile, grup sanitar și o cameră de relaxare.

Centrul social dispune de un număr de 10 locuri.

Centrul de zi pentru minori este un serviciu de interes local, a cărei misiune este aceea de a preveni abandonul prin creșterea calității vieții copiilor aflați în dificultate și dezvoltarea unor programe de educație adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora.

Serviciul social ,,Centrul de zi pentru minori” asigură la nivel local menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copiilor cu vârstele cuprinse între 3 și 18 ani și ale părinților săi, pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

Persoanele beneficiare de acest serviciu sunt copii care provin din familii aflate în dificultate din orasul Zimnicea, dar şi copii cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii şi separării lor de familii, precum şi copiii care au beneficiat sau beneficiază de o măsură de protecţie specială.

Criterii de includere în centru: să provină dintr-o familie beneficiară de venitul minim garantat în condițiile prevăzute de Legea nr. 416/2001; să facă parte dintr-o familie numeroasă; copil orfan de unul sau ambii părinți; copii părăsiți de părinți și rămași în grija bunicilor sau rudelor; copii ai căror părinți sunt pensionari, bolnavi sau au un handicap accentuat/grav; copii proveniți din familii vulnerabile, dezmembrate sau în care există violență; copii care urmează o formă de învățământ.

Cornelia RĂDULESCU