CJCCPCT Teleorman: Festivalul-concurs național de muzică ușoară „Teleorman Pop Fest”

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman organizează Festivalul-concurs national de muzica uşoară „Teleorman Pop Fest’’, eveniment cultural important, cu o tradiţie de 50 ani.

Festivalul-concurs naţional de muzică uşoară „Teleorman Pop Fest”, ediţia a 50-a, se va desfăşura în perioada 7-9 mai 2019.

În vederea înscrierii la concurs şi preselecţiei, toţi candidaţii vor trimite până la data de 7 aprilie 2019, pe email-ul cjcpctteleorman@yahoo.com următoarele: fişa de înscriere completată cu datele solicitate; copie după cartea de identitate; o fotografie; pozitivul celor două piese (mp3) care vor fi prezentate în concurs (dintre care obligatoriu una în limba română).

Înregistrările pieselor pot fi făcute şi pe telefon.

Preselecţia avea loc pe 7 aprilie 2019, iar neparticiparea la preselecţie va atrage de la sine neparticiparea la concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0347804482.

Concursul se va desfăşura live, cu acompaniament orchestral.

Cornelia RĂDULESCU