Conferința Anuală a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din MAI, Filiala Teleorman

În data de 8 mai 2018 s-a desfășurat Conferința Anuală a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din MAI – Filiala Teleorman, luîndu-se în discuție pe ordinea de zi următoarele: darea de seamă privind activitatea filialei în anul 2017; execuția financiar-contabilă și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018; raportul comisiei de cenzori; activitățile filialei în anul 2018; alegeri pentru completarea organelor de conducere; desemnarea delegatului pentru Conferința Națională; discuții.

Lucrările ședinței au fost conduse de către col (rtg) Stanciu Ion – președintele Asociației, care a prezentat activitățile desfășurate, greutățile și neajunsurile întâmpinate și măsurile întreprinse pentru diminuarea sau remedierea acestora.

În urma alegerilor, componența noului Birou executiv este următoarea: președinte – col (r) Sandu Liviu-Sorinel; prim vicepreședinte – col (rtg) Stanciu Ion; vicepreședinte (și președinte Sucursala Alexandria) – col (r) Radu Constantin – Alexandru; membru (și responsabil Sucursala Zimnicea) – col (r) Stan Ionică; secretar – plt. adj. șef (r) Preda Nicolae; membru (și purtător de cuvânt) – col (r) Orodel Emilian; membru (și contabil) – Filip Tudor.

Președintele nou ales, col (r) Sandu Liviu-Sorinel, a prezentat activitățile și acțiunile pentru anul 2018, prin care, noua conducere își propune să revigoreze activitatea filialei prin implicarea mai activă în plan intern pentru binele și în folosul membrilor asociației, precum și în plan extern, prin întărirea colaborării cu celelalte asociații ale rezerviștilor militari și pensionarilor civili, cu sindicatele și șefii instituțiilor militare și civile cu care se colaborează, precum și cu autoritățile administrației publice locale și județene.

Au fost aduse mulțumiri șefilor instituțiilor pentru buna colaborare și sprijinul acordat până în prezent, și, în mod special, șefului IPJ Teleorman, pentru repartizarea unei locații (un birou de lucru decent, în incinta sediului Poliției Rutiere din Alexandria), ca sediu pentru asociație.

În cadrul discuțiilor, au fost exprimate nemulțumirile membrilor asociației legate de proasta gestionare a situației decontării rețetelor medicale, de către Direcția Medicală a MAI, de întârzierile nejustificate în recalcularea pensiilor militare și diminuarea abuzivă a cuantumului acestora, dar și cu privire la discriminarea pensionarilor militari prin înghețarea pensiilor (o măsură injustă și nelegală, nemaiîntâlnită în nici o altă țară din lume).

Alături de toți pensionarii și rezerviștii militari și membrii asociației noastre solicită, în mod ferm, guvernanților și parlamentarilor (o mare parte dintre aceștia cu funcții importante de decizie, provenind din mult hulitul județ Teleorman) să se implice urgent pentru înlăturarea abuzului, nedreptăților și discriminării create față de militari, pentru abrogarea OUG nr. 57/2015 și OUG nr. 59/2017, două acte normative ilegale și neconstituționale, care și-au bătut joc și au afectat grav drepturile legale și constituționale privind, pensia militarilor de serviciu, care dăinuie de pe timpul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

De asemenea, colegul nostru, col (r) dr. Nicolae George, a prezentat unele aspecte pe linie medicală, de interes pentru rezerviști, raspunzând unor întrebări sau nelămuriri pe această temă, iar la finalul discuțiilor, un membru al filialei noastre – lt. Col. (r) Brîncoveanu Ioan (care este și președintele Filialei Teleorman a A.C.M.R.R. „General David Praporgescu”) a propus ca unele acțiuni și activitți să fie pe viitor desfășurate împreună de către cele două Asociații (ale MapN și MAI), subliniind scopul comun – de a reprezenta cât mai bine interesele și a rezolva problemele rezerviștilor, indiferent de corpurile sau armele din care provin.

S-a votat ca, la Conferința Naațională ce se va desfășura în data de 24 mai 2018, la București, filiala noastră să fie reprezentată de președintele nou ales – col (r) Sandu Liviu-Sorinel.

La finalul ședinței, s-a făcut apel la unitate, întărirea spiritului militar, respectarea onoarei și demnității militare și camaraderești, la eficientizarea și sporirea reprezentativității filialei și toate acțiunile să se desfășoare sub deviza: “Patrie – Onoare – Demnitate!”

Purtător de cuvânt,

Col (r) Orodel Emilian