Consfătuire anuală

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează joi, 17 octombrie 2019, începând cu ora 12,00, consfătuirea anuală cu directorii unităților de învățământ, având pe ordinea de zi:

  • Raportul privind starea învățământului în județul Teleorman pentru anul școlar 2018-2019;
  • Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman pentru anul școlar 2019-2020;
  • Raportul de activitate al Casei Corpului Didactic pentru anul școlar 2018- 2019 și oferta pentru anul școlar 2019- 2020;
  • Raportul de activitate al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman pentru anul școlar 2019-2020.

Întâlnirea va avea loc în amfiteatrul Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria.

Cornelia RĂDULESCU