Consiliul Judeţean asigură DGASPC Teleorman suma de 703.079 lei pentru consolidarea rețelei de asistenți maternali

Consiliul Judeţean va asigura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman suma de 703.079,70 lei din valoarea finanţării nerambursabile solicitate de autoritatea finanţatoare a proiectului ce vizează consolidarea reţelei de asistenţi maternali profesionişti.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman a fost cooptată ca partener în proiectul „TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” depus de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali”. Finanţatorul proiectului este Ministerul Fondurilor Europene prin Programul Operaţional Capital Uman şi propune implementarea de activităţi ce privesc dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi de formare a asistenţilor maternali, îmbunătăţirea nivelului de competenţe al acestora, dar şi asigurarea necesarului de resurse umane prin identificarea asistenţilor maternali activi în reţeaua actuală şi recrutarea persoanelor interesate să aibă această profesie.

„Închiderea centrelor de plasament trebuie obligatoriu însoţită de dezvoltarea şi întărirea serviciilor de prevenirea separării copiilor de familie, la nivelul fiecărei comunităţi. România şi-a luat angajamentul să asigure trecerea de la instituţii de tip rezidenţial la servicii comunitare, iar extinderea reţelei de asistenţă maternală este una din direcţiile pe care trebuie să le exploatăm şi astfel suntem extrem de bucuroşi să acordăm sprijin DGASPC Teleorman, partener în acest proiect.

Dezvoltarea de noi servicii trebuie să aibă la bază nevoile specifice identificate pentru fiecare copil şi familia acestuia. În Teleorman, progresele sunt evidente şi reforma trebuie susţinută şi continuată”, precizează Dănuţ Ionuţ Cristescu, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman.

Prin intermediul proiectului, DGASPC Teleorman va extinde actuala reţea de asistenţi maternali profesionişti cu 40 de persoane şi va susţine programul de formare profesională continuă atât a asistenţilor maternali, cât şi a personalului specializat din cadrul instituţiei, în perioada 2018 – 2023, proiectul derulându-se pe parcursul a 5 ani.

Proiectul va beneficia de un buget de 35.153.568,70 lei, iar Consiliul Judeţean Teleorman va contribui cu suma de 703.079,70 lei la cheltuielile totale ale proiectului.

În prezent, DGASPC Teleorman dispune de 200 posturi de asistenţi maternali prevăzuţi în statul de funcţii, din care sunt activi191 de asistenţi maternali, care îngrijesc de 350 de copii.

(B.P.)