Consiliului Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice îşi desfăşoară lucrările în Teleorman

Deschiderea lucrărilor în cadrul acestui eveniment vor avea loc pentru prima dată în judeţul nostru, şi se vor derula mâine începând cu orele 10.00, la sala de întruniri publice din cadrul Palatului Administrativ al judeţului Teleorman.

Greutatea evenimentului va fi dată de prezenţa unor personalităţi marcante ale Societăţii de Ştiinţe Istorice. Este vorba despre profesor universitar doctor Bogdan Murgescu – preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, profesor universitar doctor Alexandru Barnea – prim-vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, profesor doctor Bogdan Teodorescu – secretar general al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, profesor universitar doctor Nichita Adăniloaie – preşedinte de onoare, membri ai Biroului Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, reprezentanţi ai filialelor Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, ai comunităţii locale şi mass-media.

Lucrările Consiliului Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România vor cuprinde o prezentare a activităţii Societăţii în anul 2014, pregătirea Conferinţei Naţionale din noiembrie 2015, inclusiv o inventariere şi discutare a propunerilor de îmbunătăţire a statutului S.Ş.I.R., o dezbatere referitoare la statutul disciplinei istorie în învăţământul preuniversitar şi demersurile ce pot fi întreprinse de S.Ș.I.R. în acest sens.

Societatea de Ştiinţe Istorice din România este cea mai cuprinzătoare asociaţie profesională din domeniul istoriei din România, reunind profesori din toate ciclurile de învăţământ, cercetători, arhivişti, muzeografi, studenţi şi alte persoane interesate de progresul cunoaşterii istorice.

A consemnat
Mirel MANAFU