Constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, seria a 14-a * Începe selecția online cadrelor didactice

Cadrele didactice din județul Teleorman care vor să facă parte din Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional se pot îsncrie în concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria 14. Potrivit calendarului desfăşurării concursului, postat pe site-ul edu.ro, în data de 15 aprilie 2019 va fi afișat programul orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu.

Pentru etapa de selecție, candidații trebuie să completeze, între 15-22 aprilie 2019, formularul de selecție on line, în aplicația informatică. Cadrele didaictice care au completat fișele de selecție vor afla dacă au fost selectate în data de 23 aprilie 2019, când va fi afișată lista cu candidații admiși. După ce au aflat dacă sunt admiși, candidații trebuie să depună, între 23 aprilie-7 mai 2019, portofoliul cu documentele prevăzute de Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului (OMECTS) nr. 5549/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Lista candidaților declarați admiși după etapa de selecție online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora, vor fi transmise Ministerului Educației Naționale de către inspectoratele școlare județene, în data de 8 mai 2019.

Între 9-16 mai 2019, portofoliile candidaţilor vor fi evaluate de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale, iar în data de 17 mai 2019, rezultatele selecţiei vor fi validate de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, iar comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale va transmite către inspectoratele şcolare rezultatele selecţiei făcute în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar.

Contestațiile pot fi depuse, între 20-24 mai, la inspectoratele școlare, respectiv la MEN, iar între 20-28 mai, acestea vor fi soluționate.

În data de 29 mai 2019 vor fi transmise rezultatele contestaţiilor, de către Ministerul Educaţiei Naţionale, la inspectoratul şcolar, urmând ca între 30 – 31 mai 2019, inspectoratele școlare să întocmească listele cu candidaţii promovaţi şi să le înainteze la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional va fi emis până la 10 iunie 2019.

Conform Registrului Naţional al Experţilor în Management Educaţional actualizat în data de 16 iulie 2018, până anul trecut, erau înscrise 661 de cadre didactice din județul Teleorman, în Registrul Național al Experţilor în Management Educaţional.

M. MEILĂ