De la 1 ianuarie 2020, se înfiinţează Agenţia pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare

Pentru asigurarea pe piaţa internă dar şi pentru export a unor produse agroalimentare de cea mai bună calitate, sigure pentru consumul uman, în România, începând cu data de 1 ianuarie 2020, va funcţiona o nouă agenţie guvernamentală, respectiv Agenţia pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare. Înfiinţarea noii Agenţii este prevăzută în legea adoptată de Camera Deputaţilor, în data de 12 iunie a.c.

Agenţia pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare se va afla în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, fiind o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, după cum precizează Agerpres.

Personalul Agenţiei va fi format din funcţionari publici şi personal contractual, angajaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Salarizarea personalului Agenţiei se va face în conformitate cu prevederile legale aplicabile fiecărei categorii de personal. Conducerea executivă a Agenţiei va fi exercitată de către un director general, numit prin ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Agenţia pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare va avea ca obiectiv punerea în aplicare a sistemelor de calitate recunoscute la nivel european pentru produsele agroalimentare româneşti şi de certificare a produselor conform sistemelor de calitate facultative instituite la nivel naţional şi european.

Specialiştii Agenţiei vor aplica prevederile legale astfel încât toate produsele agroalimentare ce vor fi introduse pe piaţă să fie certificate conform sistemelor de calitate instituite la nivl naţional şi european şi pentru a se asigura un marketing corespunzător acestor produse. Agenţia va exercita funcţii de autoritate de stat în domeniul calităţii şi marketingului produselor agroalimentare; de strategie, prin care asigură întocmirea şi propunerea spre aprobare a strategiei pentru dezvoltarea sectorului produselor de calitate; de reprezentare, prin care asigură, în numele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite de lege.

George ZAVERA