De la 1 martie, primăriile pot depune proiecte privind infrastructura socială pentru grupul vulnerabil „copii”

Începând cu data de 1 martie a.c. şi până pe data de 1 iulie 2019, conducerile unităţilor administrativ teritoriale au posibilitatea de a depune cereri de finanţare la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru proiecte privind dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, în cadrul apelului cu numărul 2 pentru grupul vulnerabil „copii”.

Prin Ordinul nr. 992/01. februarie 2019, Autoritatea de Management pentru POR a aprobat „Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte pentru P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: „copii”, din cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, cu accent pe trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”.

Documentul a fost postat pe site-ul ADR Sud Muntenia, acesta conţinând informații complete referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiţiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor. Sunt incluse şi instrucțiunile privind completarea Cererii de finanţare de către solicitanți.

Onorarea cererilor de finanţare se va face pe principiul „primul venit, primul servit”, bazat pe lista centrelor de plasament ce urmează să fie închise, elaborată de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în cadrul proiectului SIPOCA 2.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicaţia MY SMIS.

Ghidul pentru apelul 2 al Obiectivului specific 8.3.C poate fi descărcat de pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 8, titlul Grup vulnerabil copii, link: https://regio.adrmunteni