De la APIA * Fermierii pot obține fonduri nerambursabile pentru reconversia plantațiilor viticole

Prin Programul Național de Sprijin (PNS) în Sectorul Vitivinicol 2019 – 2023 fermierii au posibilitatea de a accesa fonduri nerambursabile pentru a-şi restructura sau moderniza suprafeţele cu viţă-de-vie, care să corespundă cerinţelor actuale ale pieţei. Aceasta este una din măsurile de administrare a potențialului productiv viticol, care a fost luată de Comisia Europeană atât pentru a întări echilibrul pieţei vitivinicole, cît şi în vederea unei mai bune adaptări a ofertei la cerere pentru anumite tipuri de produse vitivinicole ce vizează anumite suprafeţe viticole a căror producţie nu este adaptată cererii, dar se poate adapta cu ajutorul unei restructurări a plantaţiilor prin:

a) reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire;

b) reamplasarea parcelelor viticole;

c) replantarea ca urmare a defrișării obligatorii a plantațiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare

d) modernizare:

  • proiectare, instalare/înlocuire sistem de susținere pentru conducere și palisaj;
  • modernizarea formei de conducere a viței-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă și înaltă;
  • modernizarea sistemului de susținere prin înlocuirea sârmelor și instalarea a 3 rânduri de sârme, dintre care minimum două duble, la sistemul pentru conducere și palisaj în vederea susținerii butucilor și conducerea lăstarilor;
  • instalarea de sisteme de irigații prin picurare, inclusiv pentru viticultorii care au accesat programele anterioare de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole.

Beneficiarii programelor de restructurare/reconversie sunt producătorii viticoli, persoane fizice sau juridice care deţin şi/sau exploatează suprafeţe de viţă-de-vie cu soiuri nobile.

În anul financiar 2019, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a autorizat la plată până la această dată, suma de 8,45 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) pentru măsura de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole.

De asemenea, din Programul Național de Sprijin Sectorul Vitivinicol se acordă ajutoare pentru următoarele măsuri:

  • Ajutor financiar la plata primelor de asigurare a recoltei pentru suprafețele cu soiuri de struguri pentru vin.
  • Investițiile în sectorul vinicol.
  • Ajutorul financiar pentru distilarea subproduselor.
  • Promovarea vinurilor.

Conform conducerii APIA, fermierii interesați în a beneficia de prevederile acestei măsuri de sprijin financiar pot afla toate informațiile care le sunt necesare acesând Ghidul solicitantului privind sprijinul financiar pentru restructurarea/reconversia plantațiilor viticole – 2019 de pe site-ul : http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole.

George ZAVERA