Depunerea de proiecte pe Măsura 141, a fost amânată pentru anul 2012

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale face cunoscut agricultorilor că sesiunea din luna octombrie a.c. de depunere a proiectelor aferente Măsurii 141 – “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” s-a amânat pentru prima parte a anului 2012. Amânarea se datorează faptului că în sesiunea din luna iunie 2011 de depunere a astfel de proiecte s-a depăşit plafonul alocat pentru acest an, de 105 milioane de euro, bani aferenţi pentru 14.000 de ferme. Acest lucru a fost decis de comun acord de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

Ministerul Agriculturii precizează totodată că la această decizie s-a ţinut seama şi de faptul că nici nu există timpul fizic necesar pentru finalizarea evaluării proiectelor depuse în prima sesiune din acest an, inclusiv vizita pe teren  şi verificarea prin sondaj, până în luna octombrie, lună stabilită iniţial pentru o nouă sesiune de depunere de proiecte, personalul din cadrul compartimentelor de dezvoltare rurală judeţene specializat în astfel de activităţi fiind unul restrâns. Cei ale căror proiecte depuse pentru  Măsura 141-“Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”au fost declarate conforme şi eligibile vor primi anual suma de 1500 de euro pe an, timp de cinci ani, sumele fiind nerambursabile. În situaţia în care, după trei ani, se constată neîndeplinirea criteriilor minime de acordare a sprijinului financiar se suspendă plata pentru următorii doi ani, dar nu se vor returna sumele primite în primii trei ani. Ferma de subzistenţă este considerată o exploataţie agricolă a cărei mărime se încadrează între 2 şi 8 Unităţi de Dezvoltare Economică (UDE) şi a cărei producţie este utilizată cu precădere pentru autoconsum.

George ZAVERA