Două funcţii de director, vacante la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria

De ceva vreme, posturile de director medical şi cel de director îngrijiri, vacante, din cadrul Spitalului Judeţean de Ugenţă Alexandria a fost scoase la concurs, însă până la această dată la concurs nu s-au înscris candidaţi care să facă faţă exigenţelor profesionale impuse prin fişa celor două posturi. Prin urmare, conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria organizează concurs/examen pentru ocuparea postului de director medical şi a postului de director îngrijiri.

Candidaţii pentru postul de director medical trebuie să fie absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; să fie confirmaţi cel puţin medic specialist şi să aibă minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiei de director medical va avea loc în data de 24.07.2018, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 27.07.2018, ora 10.00 – susţinerea orală a proiectului de specialitate, ora 14.00 – interviul de selecţie, la sediul unităţii.

Pentru postul de director îngrijiri se pot înscrie la concurs asistenţi medicali generalişti principali; care au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali; sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiei de director îngrijiri va avea loc în data de 23.07.2018, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 26.07.2018. ora 10.00 – susţinerea orală a proiectului de specialitate şi ora 14.00- interviul de selecţie, la sediul unităţii.

Înscrierile se vor face la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, iar dosarul de concurs se poate depune, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data .susţinerii concursului, la Serviciul R.U.N.O.S. al Spitalului.

Temele-cadru pentru proiectul de specialitate şi bibliografia de concurs sunt disponibile pe site-ul unităţii www.spitalulalexandria.ro.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.spitalulalexandria.ro. Relaţii suplimentare se pot obţieţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, telefon 0247/306.758 şi 0247/306.723.

George ZAVERA