DSJ Teleorman: Actele necesare pentru depunerea unui dosar de tratament în străinătate

Conform Ordinului Ministerului Sănătății 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinul MS 697/2005 și Ordinul MS 1325/2009, inițierea de către direcțiile de sănătate publică județene și a Municipiului București a procedurii de obținere a aprobării pentru efectuarea tratamentului în străinătate se face numai după ce pacientul a parcurs și epuizat toate nivelurile de asistență medicală în țară și există recomandarea medicului specialist de ultim nivel că pacientul are nevoie de un tratament care nu poate fi efectuat în Romania.

Actele necesare pentru trimiterea la Comisia de specialitate pentru tratament medical în străinătate sunt: adeverință de la medicul de familie în care să se precizeze că bolnavul este înscris pe lista acestuia (original); recomandarea/raportul medical de la medicul specialist curant în care să se precizeze că pacientul a parcurs toate etapele de investigație și tratament în țară și are nevoie de un tratament care nu poate fi efectuat în Romania (original); cerere tip prin care se solicită examinarea pacientului de către Comisia de specialitate pentru tratament în străinătate (original).

Dosarul trebuie să mai cuprindă copiile următoarelor documente: act de identitate al pacientului și al persoanei care depune documentele (medic de familie, aparținător- soț/soție, rudă de gradul IV sau reprezentant legal).

Pentru pacienții minori se vor depune copiile actelor de identitate ale părinților și copia certificatului de naștere.

Dosarul trebuie să conțină și documentația medicală a bolnavului: copia fișei pacientului, copia biletului de ieșire din spital, copia analizelor efectuate etc.

Cornelia RĂDULESCU