DSP Teleorman: Campania de celebrare a Zilei naţionale a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare

Miercuri, 16 octombrie 2019, DSP Teleorman a organizat campania de celebrare a Zilei naţionale a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare în cadrul Subprogramului de promovare a unui stil de viaţă sănătos al Ministerului Sănătăţii.

Parteneri în realizarea campaniei au fost: rețeaua de asistență medicală comunitară, administrația publică locală, cabinetele medicale școlare, unitățile de învățământ și cabinetele medicale individuale.

Risipa de alimente este o problemă mondială, care a căpătat o importanţă din ce în ce mai mare pe agenda publică şi politică din ultimii ani. Importanţa acestui subiect va continua să crească, în special având în vedere nevoia de a hrăni o populaţie mondială aflată în creştere.

Asigurarea securităţii alimentare a populaţiei este obligaţia fiecărui stat. Problema securităţii alimentare, a accesului populaţiei la produse agroalimentare de bază şi de calitate corespunzătoare constituie o preocupare majoră cu care se confruntă, într-o măsură mai mare sau mai mică, toate statele lumii, dar în primul rând cele subdezvoltate sau în curs de dezvoltare. Asigurarea securităţii alimentare pentru toţi indivizii contribuie la liniştea socială, la stabilitate şi prosperitate.

Scopul campaniei este o inițiativă de informare şi de conştientizare a publicului larg privind siguranţa şi risipa alimentară la noi în ţară.

Sloganul campaniei a fost „Opriţi risipa alimentară! Împreună să păstrăm planeta verde!”.

Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică au asigurat finanţarea, coordonarea, analiza şi evaluarea rezultatelor campaniei, iar la nivel judeţean coordonarea a fost asigurată de Direcția de Sănătate Publică Teleorman, prin Compartimentul Evaluarea și Promovarea Sănătății.

Cornelia RĂDULESCU