DSP Teleorman: Controale efectuate în unități de învățământ

În perioada 26.08- 04.09.2019, echipe formate din inspectori din cadrul Serviciului Control în Sănătate Publică Teleorman, reprezenanți ai Inspectoratului Școlar Teleorman, ai Instituției Prefectului și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență au verificat 353 de unități de învățământ aflate pe raza întregului județ.

În urma controalelor s-a constatat faptul că 44 de unități de învățământ (școli și grădinițe) nu îndeplinesc condițiile de autorizare, iar pentru 26 unități școlare s-au acordat termene de remediere a deficiențelor constatate (cu recontrol care se derulează și în prezent).

La inceputul anului școlar 2019-2020, DSP Teleorman, prin Serviciul Control în Sănătate Publică, a efectuat 30 controale, prin sondaj, la școli din tot județul, pentru verificarea respectării condițiilor igienico-sanitare, cu privire la primirea, păstrarea și distribuirea alimentelor către elevi prin Programul guvernamental.

În cursul acestor verificări nu s-au constatat deficiențe majore și s-au făcut recomandări specifice.

DSP Teleorman nu a primit nicio reclamație, scrisă sau verbală, din partea părinților sau cadrelor didactice, cu privire la aspectele semnalate în spatiul public.

În zilele de 07.10.2019 și 08.10.2019, echipe din cadrul Serviciului Control în Sănătate Publică Teleorman s-au deplasat la 35 de unități de învățământ (din mediul urban și rural) constatându-se următoarele:

Privitor la produsul „corn”- se încadrează în normele legislative în vigoare (etichetare, mod de depozitare, mod de distribuire către elevi corespunzător), cu mențiunea că termenul de valabilitate este mai puțin lizibil decât celelalte informații de pe ambalaj. În consecință, s-a solicitat producătorului inscripționarea termenului de valabilitate, în așa fel încât să devină ușor de observat.

În același timp, s-a constatat că unele ambalaje nu sunt etanșe (folii dezlipite la cca 20% din produse verificate).

Privitor la produsul „măr”, s-a constatat că, la una din școli, a fost identificat un lot cu etichetare necorespunzătoare, produse care nu au fost distribuite copiilor și urmează a fi înlocuite de către furnizor.

Toate aceste deficiențe cu privire la ambalare și etichetare au fost notificate către DSP Alba, pe teritoriul careia își desfășoară activitatea producătorul și distribuitorul produsului „corn”.

Serviciul Control în Sănătate Publică a recomandat personalului didactic și nedidactic desemnat în fiecare școală de directorul unității să distribuie personal alimentele, nu prin intermediul unor persoane nepregătite și care nu au noțiuni fundamentale de igienă.

După verificarile din 07.10.2019 și 08.10.2019, DSP Teleorman a aplicat sancțiunea „AVERTISMENT” pentru cinci unități de învățământ.

DSP Teleorman, prin serviciile specializate, va continua controale- sondaj și acțiuni de supraveghere pe toată perioada anului școlar, luând toate măsurile ce se impun în astfel de cazuri.

Cornelia RĂDULESCU