DSP Teleorman: Programele naționale de sănătate

Programele naționale de sănătate se derulează în primul semestru al anului 2019 potrivit prevederilor legale.

Prin Ordinul ministrului sănătății nr. 451/28.03.2019 a fost prelungită valabilitatea Ordinului ministrului Sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018 până la 30 iunie 2019 .

Resursele financiare pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate publică provin de la bugetul de stat, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.

Ca urmare a aplicării prevederilor art. 56 din O.U.G.114/2018 prin care au fost abrogate art. 367-375 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, a fost desființată sursa de finanțare a programelor naționale de sănătate publică „Venituri proprii – accize” a Ministerului Sănătății .

Prin adresa Ministerului Sănătății-Agenția Națională de Programe de Sănătate nr. SP 4767/09.04.2019, a fost comunicată Direcției de Sănătate Publică Teleorman repartiția creditelor de angajament și a creditelor bugetare alocate în primul semestru al anului 2019 pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică în județul Teleorman.

Această repartiție a fost modificată prin adresa Ministerului Sănătății-Agenția Națională de Programe de Sănătate nr. SP 5637/03.05.2019 .

Programele Naționale de sănătate publică au un caracter multianual.

Direcția de Sănătate Publică Teleorman a încheiat în anul 2017 contracte cu unitățile sanitare cu paturi din subordinea AAPL, cu unitățile sanitare din rețeaua asistenței medicale primare, precum și cu autoritățile administrației publice locale pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică finanțate de Ministerul Sănătății. Aceste contracte au fost prelungite prin acte adiționale pentru derularea activităților în trim.I 2019.

Ca urmare a aplicării prevederilor H.G. nr. 143/2019 și Ordinului ministrului Sănătății nr. 451/2019 au fost încheiate acte adiționale cu termen 30 Iunie 2019 .

Contractele încheiate, prelungite prin acte aditionale pentru sem. I 2019, stabilesc drepturile și obligațiile părților în ceea ce privește desfășurarea activităților, încheierea de angajamente și finanțarea acestora în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate, raportarea trimestrială/anuală a indicatorilor fizici și de eficiență realizați, a situației stocurilor și consumurilor înregistrate, precum și a rapoartelor de activitate către D.S.P. Teleorman, în vederea verificării și centralizării datelor.

Conform prevederilor Normelor metodologice privind derularea programelor naționale de sănătate publică în anii 2017 și 2018, a căror valabilitate a fost prelungită până la data de 30 Iunie 2019, D.S.P. Teleorman asigură transmiterea datelor verificate și centralizate, împreună cu rapoartele coordonatorilor de programe, către unitățile de asistență tehnică și management ale P.N., Institutul Național de Sănătate Publică și către Agenția Națională pentru Programe de Sănătate .

Programele naționale de sănătate publică derulate de Direcția de Sănătate Publică Teleorman sau de unități sanitare de specialitate, sub coordonarea acesteia, în sem. I 2019, sunt următoarele:

I. Programe naționale de boli transmisibile: Credite de angajament – 735 mii lei; Credite bugetare – 616 mii lei.

I.1 Programul național de vaccinare: Credite de angajament – 659 mii lei; Credite bugetare – 659 mii lei.

I.2 Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare

I.3 Programul național de prevenire, supraveghere și control al infectiei HIV/SIDA: Credite de angajament – 599 mii lei, din care: Credite bugetare – 19 mii lei; Direcția de Sănătate Publică Teleorman: 3 mii lei; Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria: 596 mii lei.

Credite bugetare – 480 mii lei, din care: Directia de Sănătate Publică Teleorman: 3 mii lei; Spitalul Județean de Urgență Alexandria: 477 mii lei.

I.4 Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei: Credite de angajament – 119 mii lei; Credite bugetare – 119 mii lei.

Activitățile programului se desfașoară prin unitatea sanitară de specialitate- Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

I.5 Programul național de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor: Credite de angajament – 20 mii lei; Credite bugetare – 20 mii lei.

Fondurile sunt alocate pentru derularea programului în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă: Credite de angajament – 12 mii lei; Credite bugetare – 12 mii lei.

III. Programul național de boli netransmisibile – Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș-Papanicolau la populația feminină eligibilă în regim de screening: Credite de angajament – 0 mii lei; Credite bugetare – 0 mii lei.

Unitatea care implementeaza programul – S.J.U. Alexandria.

IV. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate- Subprogramul de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate: Credite de angajament – 2 mii lei; Credite bugetare – 2 mii lei.

V. Programul național de sănătate a femeii și copilului: Credite de angajament – 10 mii lei; Credite bugetare – 10 mii lei.

Cornelia RĂDULESCU