Gală de premiere

Consiliul Județean Teleorman va premia excelența în educație în cadrul unei gale de premiere a celor mai performanți elevi teleormăneni și a îndrumătorilor lor.

Miercuri, 16 octombrie 2019, începând cu ora 11,30, în sala de întruniri publice din Palatul administrativ al județului Teleorman va avea loc festivitatea de premiere a elevilor teleormăneni care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare naționale și internaționale în anul școlar 2018-2019.

La această ediție, toate premiile care vor fi oferite vor fi substanțial mai mari comparativ cu anii trecuți, suma acordată fiind de 90.550 de lei.

Președintele Ionel Dănuț Cristescu va oferi, din partea Consiliului Județean Teleorman, premii pentru rezultatele meritorii obținute, atât elevilor, cât și profesorilor care i-au pregătit.

După noul regulament de premiere, cuantumul stimulentelor financiare alocate, reprezentând valoarea netă a premiilor care vor fi acordate sunt, de această dată, în concordanță cu așteptările lor și prestigiul premiilor obținute.

Astfel, premiul I sau medalia de aur la olimpiadele școlare, etapa internațională, este de 2.400 de lei pentru un elev și 1.200 lei pentru profesor, iar la faza națională, premiul întâi este de 1.600 de lei/elev și 800 lei/profesor.

Pe lângă selecția celor mai performanți elevi și recompensarea lor pentru rezultatele obținute, hotărârea de a premia elevii și profesorii îndrumători are un impact pozitiv deosebit, ajutând atât pe cei premiați, cât și pe colegii lor, la stabilirea unor standarde de performanță ridicate, care îi determină să se specializeze la cel puțin câteva discipline.

Cornelia RĂDULESCU