Grija pentru persoanele vârstnice

Centrul social pentru recuperare persoane vârstnice Zimnicea funcționează sub coordonarea Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Zimnicea, având sediul în strada Mihail Kogălniceanu nr. 30, fiind înființat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Zimnicea nr. 13/30.01.2013 și asigurând protecția persoanelor vârstnice.

Centrul Social pentru recuperare persoane vârstnice furnizează servicii sociale cu titlu temporar, cu găzduire, oferă un mediu familial prietenos în care persoanele în vârstă pot socializa cu alte persoane asemenea lor sub supravegherea personalului de specialitate.

Camerele sunt dotate cu aer condiționat, grupuri sanitare și baie proprie.

Centrul social dispune de un număr de 14 locuri disponibile: 4 locuri pentru femei; 9 locuri pentru bărbați; 1 loc pentru persoană vârstnică de etnie romă.

Documentele necesare admiterii în acest centru sunt: cerere tip de admitere în centru; copie după actul de identitate și certificat de naștere; certificatul de căsătorie/ deces sau divorț dacă este cazul, în original; adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli infecțioase transmisibile; certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat toate analizele cum ar fi RBW, radiografia pulmonară, test HIV.

Acte doveditoare privind veniturile: copie după ultimul cupon de pensie; adeverință de venit sau dacă acesta nu realizează venituri, declarație pe propria răspundere care să ateste acest lucru sau dacă beneficiază de venitul minim garantat o adeverință demonstratoare; adeverință privind suprafața de teren agricol; copie act de proprietate al casei.

Reprezentanții legali sau susținătorii legali care solicită admiterea trebuie să prezinte copie după actul de identitate; adeverință de venit; angajament de plată; declarație pe propria răspundere dacă aceștia nu realizează venituri.

Solicitantul trebuie să dea o declarație pe propria răspundere că nu are familie, susținători sau reprezentanți legali și dacă aceștia există, motivul pentru care nu se pot îngriji de el.

Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Zimnicea nr. 18/ 29.01.2016 pentru anul 2016 care este de 685 lei.

Diferența până la concurenta valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în Centru, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei.

Cornelia RĂDULESCU