Grupurile de Acțiune Locală au la dispoziție suma nerambursabilă de 12,498 milioane euro

Proiectele și cererile de finanțare nerambursabilă se depun în perioada 19 august 2019 – 31 ianuarie 2020.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că la data de 19 august 2019 a fost lansată sesiunea de depunere a proiectelor aferente componentelor A și B din cadrul submăsurii 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală – PNDR 2014-2020. Sesiunea de depunere proiectelor și a cererilor de finanțare pentru această submăsură se derulează în intervalul 19 septembrie – 31 ianuarie 2020.

Componenta A presupune asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate, iar componenta B se referă la implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală.

Pentru această sesiune, alocarea disponibilă aferentă componentei A este de 3.224.238,45 euro, iar pentru componenta B de 9.274.293,28 euro.

Pentru a beneficia de sprijin privind asistența tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare Grupurile de Acțiune Locală trebuie să demonstreze că au în vedere implementarea unui proiect concret de cooperare, ceea ce presupune identificarea obiectivelor și a tipului de proiect.

În ceea ce privește componenta B, sprijinul poate fi acordat doar cu condiția ca acțiunile de cooperare să contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.

Ghidurile solicitantului pentru accesarea componentei A și componentei B din cadrul submăsurii 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală – PNDR 2014-2020 sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, www.madr.ro, în cadrul secțiunii ”Dezvoltare rurală”.

George ZAVERA