În Teleorman, Direcția Silvică administrează o suprafață de peste 28.000 hectare de pădure

În prezent, Direcția Silvică Teleorman administrează o suprafață totală de 28.074 hectare fond forestier, din care 21.098 ha sunt păduri proprietate de stat și 6.976 ha păduri private pentru care sunt încheiate contracte de pază și administrare, cât și preluate cu acte de constatare. Suprafața ocupată cu pădure reprezintă sub 5% din suprafața județului, Teleormanul situându-se astfel printre ultimele iudețe din țară în ceea ce privește suprafața ocupată cu pădure.

Pădurile din județ, în procent de 95%, sunt constituite din specii de foioase : stejar, plop, salcie, salcâm, frasin, paltin și alte specii forestiere de ajutor și arbuști.

Silvicultori teleormăneni îngrijesc, utilizând fonduri proprii, o suprafață totală de 676 hectare regenerări de plantații tinere, pe 251 hectare fiind regenerări naturale și pe 425 hectare regenerări artificiale. Anual, pe raza celor patru Ocoale Silvice aparținând Direcției Silvice Teleorman se fac împăduriri pe circa 70 de hectare, în principal pe suprafețele de pe care anterior s-a exploatat masa lemnoasă.

În anul 2018, se realizează și lucrări de completări și refacerea plantațiilor tinere afectate de seceta din vara anului 2017 pe o suprafață totală de 25 de hectare. De asemenea, în anul 2018 se realizează regenerarea naturală a pădurilor pe o suprafață de 85 hectare, prin aplicarea unor tratamente specifice.

Direcția Silvică Teleorman are o suprafață totală de 47 hectare de pepiniere silvice, asigurându-și întregul necesar de puieți forestieri apți de plantat în Pepiniera din cadrul Ocolului Silvic Alexandria, în Pepiniera Lunca din cadrul Ocolului Silvic Turnu Măgurele și în Pepiniera Hârleasca aparținând Ocolului Silvic Slăvești.

La nivelul județului Teleorman, extinderea suprafețelor forestiere în afara fondului forestier național constituie unul din obiectivele prioritare ale Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA și implicit una din cele mai importante preocupări ale Direcției Silvice Teleorman. În anul 2006 au fost achiziționată prin contract de vânzare-cumpărare de la persoane fizice suprafața de 293 hectare de terenurri agricole, constituite în perimetre de ameliorare și împădurire integral. Astfel, s-au făcut împăduriri pe o suprafață de 96,06 hectare la Săceni, 76,19 hectare în Perimetrul de Ameliorare 1 Sfințești și 59,38 hectare în Perimetrul de Ameliorare 2 Sfințești, precum și 60,44 hectare în Perimetrul de Ameliorare Plosca. În prezent, Direcția Silvică Teleorman se află în tratative pentru achiziționarea a 360 de hectare de pădure în zona de sud a județului, ceea ce înseamnă că la finalizarea acestei acțiuni creșterea din ultimii ani a suprafeței de fond forestier de stat în Teleorman este de 653 hectare.

Suprafața de 28.074 hectare de pădure este administrată de Ocoalele Silvice Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și Slăvești, pe a căror rază funcționează 16 districte silvice și un număr de 77 de cantoane silvice, deservite de 77 de pădurari, suprafața medie a unui canton silvic fiind de aproximativ 360 de hectare de pădure.

George ZAVERA