În Teleorman, se deschide sesiunea de atribuire în custodie a ariilor protejate şi siturilor Natura 2000

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice anunţă deschiderea celei de-a 5–a sesiuni de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare, respectiv custodie a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar. Dosarele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi custodiei ariilor naturale protejate. Etapele procedurii de atribuire în administrare/custodie sunt următoarele:

 •   afişarea la sediul autorităţii responsabile şi pe pagina proprie de internet a anunţului de lansare a sesiunii de atribuire, care conţine lista ariilor naturale protejate care fac obiectul prezentei metodologii şi stabilirea termenului – limită de depunere a dosarului de candidatură;
 •   depunerea dosarelor de candidatură în format de hârtie şi electronic la sediul autorităţii responsabile şi evaluarea acestora;
 •   întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare;
 •   afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură;
 •   depunerea contestaţiilor;
 •   analizarea şi soluţionarea contestaţiilor, întocmirea raportului comisiei de contestaţii şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a rezultatelor comisiei de contestaţii;
 •   aprobarea de către conducătorul autorităţii responsabile a raportului final de evaluare, care include şi raportul comisiei de contestaţii;
 •   semnarea contractului de administrare/convenţie de custodie.

Pe raza judeţului Teleorman se vor atribui în custodie următoarele situri:

 •  situl ROSCI0179 Pădurea Troianu, împreună cu rezervaţia naturală Pădurea Troianu (codul IV.48);
 •  situl ROSPA0102 Suhaia, împreună cu aria naturală protejată Balta Suhaia (codul VI.27);
 •  situl ROSPA0148 Vităneşti-Răsmireşti;
 •  situl ROSPA0146 Valea Câlniştei (fără partea care se suprapune cu ROSCI0043 Comana);
 •  situl ROSPA0108 Vedea Dunăre, împreună cu ROSCI0088 Gura Vedei-Şaica –Slobozia (trupul care se suprapune parţial cu ROSPA0108), Ostrovul Gâsca (codul IV.47) şi Cama Dinu Păsărica (codul B4);
 • situl ROSCI0386 Râul Vedea.

Dosarele pentru atribuirea în custodie se depun până la data de 16.10.2013, data înregistrării la registratura sediului APM Bucureşti, aşa cum sunt prevăzute la art. 15 lit. b) capitolul II Atribuirea custodiei ariilor naturale protejate din Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi custodiei ariilor naturale protejate. La depunere, dosarele de candidatură trebuie să fie complete. Conform prevederilor legale, dosarele incomplete se resping fără a fi evaluate de către comisiile de evaluare.

(G.Z.)